Blog

Senti-Bot – narzędzie NIE dla każdego inwestora

Senti-Bot – narzędzie NIE dla każdego inwestora

Firma Sentimenti stworzyła - w oparciu o pomiar natężenia emocji w korelacji do kursów BTC - narzędzie Senti-Trading-Bot. Pozwala ono inwestować środki na rynku krypto w parze BTC/USDT. Narzędzie może wykorzystywać zamiennie, jedną z dwóch strategii inwestycyjnych –...

Strategie inwestycyjne stosowane w SentiBot

Strategie inwestycyjne stosowane w SentiBot

Jak działa nasz Trading Bot Operacje wykonywane przez bota opierają się na przewidywaniu przyszłego średniego kursu BTC (avg) wykorzystując do tego celu dane z modelu Sentistocks. Zmiany średniego kursu są podstawą do ustalania kursów sprzedaży lub kupna. Operacje...