sentistocks header logo

Scholary articles

Czy generatywne modele AI (ChatGPT & co) potrafią poprawnie odczytywać emocje?

Ostatnimi czasy wielkim zainteresowaniem cieszy się tzw. generatywna sztuczna inteligencja (GenAI). Jest zdolna do generowania nowych danych, obrazów, tekstu lub innych treści na podstawie wzorców lub danych wejściowych, cytując ChataGPT. Albo inaczej, może tworzyć nowe dane, takie jak tekst, obrazy, filmy i muzykę. Opiera się na algorytmach uczenia maszynowego, które pozwalają jej analizować istniejące dane, a następnie generować nowe dane,

Read More »

Analiza statystyczna i portfelowa strategii inwestycyjnych Sentistock opartych na emocjach

Dwom botom powierzono role inwestorów. Stosowały one dwie różne strategie inwestycyjne oparte na emocjach: konserwatywną i dynamiczna. Przeanalizowaliśmy wyniki ich działań względem cen bitcoina, który był obiektem handlu, stopę zwrotu oraz ryzyko, z jakim wiązały się poszczególne inwestycje. Ważne zastrzeżenie: bot dokonuje wyboru co godzinę i wyłącznie między dwiema opcjami – pozycją długą lub brakiem pozycji. Z tego powodu jego

Read More »