Kiedy strategia konserwatywna a kiedy dynamiczna

utworzone przez | sty 17, 2023 | Prognozy trendu

Od kilku dni na rynku notowany jest wzrost kursu BTC. Analizując jednym z najczęściej używanych narzędzi analizy technicznej, to jest średnią SMA 200, widzimy, że kurs BTC po raz pierwszy od grudnia 2021 pokonał poziom średniej. Co więcej, można dostrzec pewne podobieństwo do sytuacji z sierpnia 2021 roku. Wtedy też doszło do przebicia SMA 200 po dłuższym okresie.

24h session Binance view

Czy dziś mamy do czynienia z takim samym zjawiskiem, które może zwiastować pojawienie się w dłuższym czasie trendu wzrostowego? Trudno powiedzieć – tym bardziej, że kurs BTC notowany na sesjach 24 godzinnych jest zaledwie od kilku dni wyższy od SMA 200 i co więcej jego poziom uległ na razie ustabilizowaniu.

24 hrs Session (Januar 2023)

W 2021 roku sytuacja na początku była podobna – kurs BTC oscylował w większym lub mniejszym wymiarze wokół średniej wyznaczonej przez SMA 200 i dopiero w październiku znacznie wybił się ponad średnią.

24h-session-08-10_2021

Nieco więcej informacji dostarcza obserwacja kursu BTC względem SMA 200 na krótszych sesjach – w tym przypadku 8 godzinnych.

8h-session-01_2023

8h-session-08-10_2021

W tym przypadku widzimy, że po pokonaniu średniej SMA 200 (ustalonej dla sesji 8 H) kurs BTC ukształtował się znacznie powyżej średniej – tak samo jak w sierpniu 2021 roku. Jednak dla 2021 roku trzeba zauważyć, że po przebiciu SMA 200 kurs BTC okresowo także notował dość znaczne spadki.

Najbliższy czas pokaże, czy mamy do czynienia z trendem „BYKA” na giełdzie BTC. Dziś jeszcze za mało wiemy, aby diametralnie zmieniać strategie inwestowania tym bardzie, że w przypadku naszego bota pracującego w oparciu strategię konserwatywną i tak notowane są zyski.

I tak, wiemy – na HODL byłoby prawie 30% zysku w tym okresie. Analiza wsteczna, zawsze skuteczna ;).

conservative-strategy-01-17_01_2023