sentistocks header logo

SentiBot w styczniu 2023

Zakończył się kolejny miesiąc działania naszego Senti-Trading-Bota na giełdzie Binance, w parze BTCUSDT. Przyszedł czas na podsumowanie jego skuteczności.

Strategia konserwatywna

Zdecydowana większość naszych klientów korzysta ze strategii konserwatywnej. Styczeń 2023 w tym przypadku zamknął się zyskiem na poziomie 10%. Poniżej podsumowanie ostatnich 12 miesięcy:

Analizując wyniki za ostatnie 12 miesięcy (luty 2022 – styczeń 2023) skuteczność bota ze strategią konserwatywną wyniosła blisko +76%. Dla porównania strategia HODL w czasie odnotowała stratę na poziomie – 44%.

Wyniki dotyczą daty 26 stycznia – to jest daty zamknięcia ostatniej pozycji otwartej.

Strategia dynamiczna

Znaczne skoki cenowe w styczniu na giełdzie zachęciły niektórych inwestorów BTC do wykorzystania w bocie strategii dynamicznej. W efekcie styczeń dla tej strategii przyniósł +20% zysku.

Jednak jak cały czas podkreślamy – strategia dynamiczna najlepiej sprawdza się na rynku charakteryzującym się długoterminowym trendem wzrostowym. Stanowisko to potwierdzają wyniki ostatnich 12 miesięcy.

Wyniki dotyczą daty 31 stycznia – to jest daty zamknięcia ostatniej pozycji otwartej.

Niestety w tym okresie strategia dynamiczna nie przyniosłaby zysków, chociaż jej wyniki i tak są lepsze od strategii HODL.

Od decyzji bezpośredniego użytkownika zależy, jaką strategię będzie bot wykorzystywał. Decyzja ta winna wynikać z obserwacji zachowania rynku BTC, który dziś po skokowym wzroście w drugiej dekadzie stycznia wszedł ponownie w stadium trendu bocznego.  Pokazuje to dość wyraźnie najczęściej używane narzędzie analizy technicznej, to jest średnia SMA 200.