Czy warto mieć bota, kiedy wartość portfela nie rośnie?

Każdy oczekuje wzrostu wartości portfela, niezależnie od sytuacji na rynku. Jest to zrozumiałe. Ale czy to jedyny wskaźnik, po którym warto oceniać skuteczność strategii inwestycyjnej lub narzędzi za nimi stojących? Przyjrzyjmy się lipcowi i pierwszym dwóm dekadom sierpnia.

Po zyskownym czerwcu i bocznym lipcu, większość komentatorów rynku oczekiwała w sierpniu mocnego odbicia. Powody o tym świadczące (poza FOMO i jak zawsze życzeniowym podejściem) to chociażby wyczekiwanie na serię pozytywnych decyzji SEC wobec wniosków ETF na Bitcoinie. Szereg artykułów pojawiających się w sieci podkręcało dodatkowo atmosferę zbliżającego się rynku byków.

Czy ten sam nastrój był widoczny w spontanicznie wyrażanych emocjach w mediach społecznościowych, na których głównie bazuje Senti-Bot? Oceniając zachowanie bota, wyuczonego na historycznych Tweetach (X-tach😉) z ponad dwóch lat w korelacji do pięciominutowych świec, tak nie było.

Mimo analizy co kwadrans danych behawioralnych z rynku, Senti-Bot jedynie sporadycznie wchodził w pozycję, uciekając z niej po gwałtownym odwróceniu się trendu. Tak samo nieliczne podejmowane próby zakupu nie znajdywały chętnego na rynku do odsprzedaży, po cenie, dla której opłacałoby się wykonać operację. Szczególnie że, o czym warto wspomnieć, bot za każdym razem musi wziąć pod uwagę prowizje giełdowe, jako dodatkowy koszt operacji i nie wchodzi w pozycje, w której zysk brutto byłby odnotowany, ale ostatecznie, po odliczeniu opłat giełdowych, klient byłby na niej netto stratny. Jak już wiecie, zawsze staramy się podliczać naszą skuteczność netto. Nie koloryzujemy wynikami brutto, nieuwzględniającymi prowizji, nie zmieniamy okresów oceny bota, żeby było jak najkorzystniej i nie stosujemy innych sztuczek. Statystyka obroni się sama. Sprawdźmy to:

Senti-Bot versus HODL

porównanie BTC HODL do Senti-Bot

Uśredniona Cena BTC na  dzień 1 lipca wyniosła ok. 30.300 USD. Na moment pisania tego podsumowania (18 sierpnia 2023), wartość BTC wynosiła ok. 26.000 USD. Bazując na danych Binance spadek w lipcu wyniósł -4,10% a w sierpniu -9,30%, sumarycznie za cały okres od 1 lipca: -13,40%. W tym samym okresie zmiana wartości portfela wspomaganego strategią CryptoPulse BTCUSDT, wyniosła: za lipiec: +0,10%, za sierpień: -2,10% i sumarycznie za cały okres: -2,00%

Zmiana wartości portfela naszego klienta

Średnia wartość konta Binance, do których ma dostęp Senti-Bot wynosi na dzień pisania tego artykułu, 10.000 USD (przy tej okazji dziękujemy za zaufanie, widząc, że większość klientów regularnie podnosi wartość swojego portfela, często zaczynając od 100 USD, „na próbę”.)

Przy tej przyjętej wartości portfela, gdyby pozostał on w BTC, odnotowałby stratę -1340,00 USD. Bot w tym samym czasie stracił na operacjach -2,00%, to jest 200,00 USD. Opłata za bot na ten moment wynosi 49 USD. W ciągu tych ostatnich 6 tygodni, dla uśrednionego klienta Sentistocks, bot, poprzez ochronę kapitału, zarobił na swoje koszty na kolejne 24 miesiące. Nawet gdyby wartość portfela była o połowę niższa, Senti-Bot, obserwujący cały czas nastrój inwestorski na rynku, zarobił na siebie na kolejny rok, chroniąc kapitał klienta. Można by powiedzieć, szczęśliwi ci, którzy nie kupili BTC na początku miesiąca lub wcześniej i teraz niestety liczą stratę, ale skorzystali ze strategii zaszytej w Senti-Bocie i pozostali w USDT.

Dobra strategia to nie tylko zyski

Równie ważne są tak dobrane parametry, aby jednocześnie chroniły kapitał w sytuacjach niepewnych. Wyważone podejście do rynku, uczciwe informowanie o wynikach, ciągła praca nad optymalizacją – właśnie te wartości stanowią i będą stanowić o Sentistocks.