Czy nastał czas na zmiany w strategii działania Senti-Bota?

Ostatni okres charakteryzował się dynamicznym wzrostem kursu Bitcoina. Zresztą okresy “kierunek-północ” dla kryptowalut powtarzały się już kilka razy w 2023 roku. Sytuacja ta wywołała szereg pytań użytkowników Senti-Bota – czy nastał już czas, aby zastosować dynamiczną wersję aktualnej strategii CryptoPulse 2.0. Przyjrzyjmy się zatem temu bliżej.

Zmiany kursu Bitcoina w 2023 roku

Od początku roku do 13 listopada kurs Bitcoina wzrósł o 121%. Największe wzrosty zanotowano w styczniu, marcu, czerwcu oraz w październiku i pierwszej połowie listopada 2023 roku. Z drugiej strony kurs odnotowywał także znaczne spadki zwłaszcza w maju i w okresie lipiec- sierpień, nie szczędząc emocji inwestorom i traderom.

W szczególności ostatnie wzrosty kursu Bitcoina (październik i listopad) spowodowały zwiększone zainteresowanie użytkownika Senti-Bota, dynamiczną wersją strategii CryptoPulse 2.0. Cały czas monitorujemy sytuację i testujemy tę wersję strategii. Dziś pragniemy podzielić się wynikami naszych obserwacji i udzielić odpowiedzi na zadawane pytanie – czy nastał już czas na zmiany w strategii działania Senti-Trading-Bota.

Strategia CryptoPulse 2.0 vers. CryptoPulse Dynamic

Czym różni się dynamiczna wersja strategii CryptoPulse od aktualnej strategii 2.0. Teraz parametry mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego ustawione są na maksymalnie wysokim poziomie – co skutkuje szybszym zamykaniem otwartych pozycji na skutek nawet niewielkich wahań nastrojów inwestorskich, mierzonych natężeniami emocji w opiniach wyrażanych w mediach społecznościowych. W przypadku CryptoPulse Dynamic dopiero znaczne wahnięcie natężenia emocji inwestorskich uruchamia parametry sterujące zamykaniem otwartych pozycji. Takie podejście do pomiaru natężenia emocji inwestorskich przypisano do rynku, gdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy. Wielokrotnie wskazywaliśmy w swoich publikacjach ten aspekt powiązania strategii z trendami rynkowymi.

Na wykresie 2 prezentujemy wyniki naszych obserwacji i analiz dotyczących zastosowania strategii dynamicznej na rynku Bitcoina w 2023 roku. Wyniki prezentujemy, porównując je do rezultatów osiągniętych w poprzednim miesiącu.
Jak widać najlepsze efekty strategia dynamiczna notuje w okresach rynku wzrostowego dla BTC. Miało to miejsce zwłaszcza w styczniu, czerwcu oraz październiku. Tam strategia dynamiczna pozwalała uzyskać rezultaty lepsze niż w stosowanej aktualnie strategii CryptoPulse 2.0. Natomiast w okresach trendu spadkowego lub bocznego dla kursu Bitcoina (luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień) strategia CryptoPulse 2.0 daje inwestorom zdecydowanie większe bezpieczeństwo w zakresie ochrony zaangażowanego kapitału (daje zyski lub zdecydowanie minimalizuje potencjalne straty).

Jeszcze wyraźniej w horyzoncie długoterminowym widać zasadnicze różnice pomiędzy strategią CryptoPulse 2.0 i Dynamic (wykres 3). Wyniki netto uzyskane przy zastosowaniu strategii CryptoPulse 2.0 (+124%) są zdecydowanie wyższe niż możliwe do uzyskania stosując jej dynamiczną wersję (+81%). Jeszcze korzystniej w porównaniu do wersji dynamiczne, ale i też do tak zwanego hodlowania prezentuje się bot wykorzystujący aktualną strategię (CryptoPulse 2.0) w okresach znacznych spadków kursu Bitcona. Pokazuje to wykres 3, gdzie w okresach skokowych spadków kursu BTC, Sent-Bot skutecznie chronił zaangażowany kapitał, zabezpieczając inwestorów przed stratami i zachowując zyski uzyskane w czasie korzystania z bota.

 

 

Podsumowanie

Pracujemy nad dynamiczną strategią dla bota. Powyższe wyniki to nadal robocze wersje, które optymalizujemy. Jednakże uważamy, że jej uruchomienie powinno jeszcze poczekać, aż rzeczywiście zawita wyraźny i stały trend wzrostowy. Na razie cały czas trudno mówić o hossie. Jak tylko się pojawi, my będziemy gotowi!