English version HERE

 

18 kwietnia w godzinach 01:00 – 05:00 UTC doszło do znacznego – blisko 9% spadku kursu BTC.

Czy spadek był przewidywalny?

 

Już predykcja 24 godzinna “Sentistocks” przygotowana o godzinie 15:00 UTC 17 kwietnia zapowiadała spadkowy trend kursu BTC.

Kolejne predykcje w interwałach 8 i 4 godzinnych potwierdzały ten trend wskazując wręcz przedział czasowy w jakim może dojść do znacznej zmiany kursu.

Jako odnośnik, do którego przyrównywano kierunek i siłę przewidywanego trendu przyjęto prosty parametr z analizy technicznej, jakim jest średnia krocząca wyznaczana dla kursu close (SMA).

Predykcja w interwale 8 godzinnym

 

 

Jak widać predykcja w interwale 8 godzinnym wskazywała, że do znacznego spadku kursu może dojść w przedziale czasowym 23:00 – 07:00 UTC.

 

Predykcja w interwale 4 godzinnym

 

 

Predykcja w interwale 4 godzinnym uszczegółowiła przedział czasowy przewidywanej zmiany kursu BTC do godzin 03:00 – 07:00 UTC.

 

Predykcja w interwale 1 godzinnym

 

Jak pokazuje predykcja w interwale 1 godzinnym przewidywane spadki rozpoczynały się już od godziny 00:00 i dalej największy spadek przewidywany był na godziny 04:00 – 05:00 UTC.

Wszystkie te przewidywania znalazły potwierdzenie w rzeczywistych kursach BTC notowanych 18 kwietnia w godzinach od 00:00 do 05:00 UTC.