sentistocks header logo

Senti-Bot w marcu 2023

Solidny plus w marcu i ostatnich 12 miesiącach działania Senti-Trading-Bota na giełdzie Binance w parze BTCUSDT. Jest to również 7 miesiąc od kiedy bot jest dostępny komercyjnie.

Szczegółowa analiza w artykule.

 

Strategia inwestycyjna w Senti-Trading-Bot  

Sytuacja rynkowa preferuje konserwatywną strategię inwestowania. Strategia ta wykorzystuje predykcje zmiany kursu BTC oparte na analizie emocji panujących na rynku. Głównym założeniem strategii jest kupuj, tylko wtedy, kiedy nasze analizy przewidują znaczny wzrost kursu, sprzedaj, jeżeli przewidywany jest spadek.

Analiza wyników za ostatnie 12 miesięcy (kwiecień 2022 – marzec 2023) pokazuje skuteczności Senti-Trading-Bota ze strategią konserwatywną na poziomie +74%. Dla porównania strategia HODL w tym okresie odnotowała stratę na poziomie –39%.

Analizując wyniki miesięczne wyraźnie widać, że Senti-Trading-Bot zabezpiecza inwestora przed ewentualnymi dużymi stratami dając jednocześnie możliwość generowania zysków.

Ten schemat działania naszego narzędzia potwierdzają także szczegółowe dane analityczne zawarte w tabeli.

Jak widać średni poziom zysku z zamkniętych pozycji znacznie przewyższa średni poziom straty. Na podkreślenie zasługuje także profit factor, który wyniósł na koniec marca 2023 roku 1,87. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.

Wyniki pierwszego bota komercyjnego (strategia konserwatywna)

Bot dla pierwszego naszego klienta komercyjnego ze strategią konserwatywną został uruchomiony we wrześniu 2022 roku. Poniżej prezentujemy jego wyniki odnotowane na koniec marca 2023 roku w porównaniu do HODL za ten sam okres.

Obok generowania zysków Senti-Trading-Bot skutecznie spełnił swoją drugą główną rolę – ochronił inwestora przed skokowymi spadkami kursu BTC, jakie miały miejsce w listopadzie 2022 roku i marcu 2023 roku.