sentistocks header logo

Senti-Bot w maju 2023

Maj był kolejnym miesiącem działania SentiBota na giełdzie Binance dla pary BTC/USDT. Był to jeszcze jeden trudny miesiąc tym razem z uwagi na widoczne „wypłaszczenie” emocji inwestorskich, wpływających na poziom skuteczności działania bota.

SentiBot wyniki

Analiza wyników za ostatnie 12 miesięcy (czerwiec 2022 – maj 2023) pokazuje, że i w tym okresie skuteczność SentiBota ze strategią konserwatywną (+51%) przewyższa wyniki możliwe do uzyskania stosując prostą metodę hodlowania (–11%).

Sentibot strategy summary for Mai'23, chart 5

Oceniając efektywność bota w ciągu 12 miesięcy widać wyraźnie, że w maju udało się ograniczyć efekt generowania strat. Niestety nie udało się jeszcze wygenerować zysku. Przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w znacznym „wypłaszczeniu” emocji inwestorskich mierzonych w okresach jednogodzinnych, które są bazą do predykcji zmian trendu kursu BTC. Wyraźniejsze natomiast były wahnięcia natężenia emocji w krótszych odcinkach czasowych. To powodowało, że pomiar emocji i predykcje kursu dokonywane co godzinę, działały z pewnym opóźnieniem.

Sentibot strategy summary for Mai'23, chart 4

Sentibot strategy summary for Mai'23, chart 3

Mimo tych niekorzystnych warunków wyniki osiągnięte przez SentiBota (w ciągu 12 miesięcy) w postaci średniego poziomu zysku z zamkniętych pozycji (+2,49%) zdecydowanie przewyższają średni poziom strat (-0,54%). Na podkreślenie zasługuje także profit factor, który wyniósł na koniec maja 2023 roku 1,61. Współczynnik ten definiowany jest jako suma wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Profit factor powyżej 1,50 jest uważany za wystarczająco dobry, a powyżej 2,0 za idealny.

Sentibot strategy summary for Mai'23, chart 2

Wyniki pierwszego komercyjnego SentiBota (strategia konserwatywna)

Poniżej prezentujemy wyniki Bota dla pierwszego naszego klienta komercyjnego ze strategią konserwatywną (uruchomiony został we wrześniu 2022 roku).

Sentibot strategy summary for Mai'23, chart 1

Na koniec maja rentowność strategii polegającej na hodlowaniu była niższa od efektywności bota. Zwrócić należy uwagę na fakt, że na przestrzeni tych dziewięciu miesięcy, obok wypracowania zysków, bot skutecznie ochronił inwestora przed skokowymi spadkami kursu BTC, jakie miały miejsce w listopadzie 2022 roku oraz marcu i w maju 2023 roku.

SentiBot, nowa wersja już w czerwcu!

Sytuacja obserwowana zarówno w kwietniu i maju spowodowała zintensyfikowanie prac nad nową wersją SentiBota pozwalającą na przeprowadzanie operacji sell / buy co 15 minut (dotychczas odbywa się to co 1 godzinę). Zakończone testy pokazują, że nowa wersja bota pozwala na znaczne zwiększenie zarówno ilość zamykanych pozycji, jak i ich efektywność. Przewidujemy wdrożenie produkcyjne tej wersji w drugiej połowie czerwca.