Senti-Bot w lutym 2023

utworzone przez | mar 3, 2023 | Wyniki SentiBota

Senti-Trading-Bot działa już ponad rok na giełdzie Binance w parze BTCUSDT, a od 6 miesięcy dostępny też jest komercyjnie.

Strategia konserwatywna w Senti-Trading-Bot

W obecnej sytuacji rynkowe preferowana jest przez nas i naszych klientów konserwatywna strategia inwestowania. Osiągane wyniki potwierdzają jej skuteczność na rynku opanowanym przez trendy spadkowe lub boczne.

Analiza wyników za ostatnie 12 miesięcy (marzec 2022 – luty 2023) pokazuje skuteczności bota ze strategią konserwatywną na poziomie + 52,5 %. Dla porównania strategia HODL w czasie odnotowała stratę na poziomie – 48,1 %.

Wyniki pierwszego bota komercyjnego (strategia konserwatywna)

Bot dla pierwszego naszego klienta komercyjnego ze strategią konserwatywną został uruchomiony we wrześniu 2022 roku. Poniżej prezentujemy jego wyniki odnotowane na koniec lutego 2023 roku w porównaniu do hodl za ten sam okres.

Jak widać bot skutecznie „ochronił” klienta reagując właściwie na skokowe spadki i wzrosty kursu BTC (w listopadzie 2022 i styczniu 2023).

Strategia dynamiczna w Senti-Trading-Bot

Sytuacja rynkowa obserwowana w dłuższym okresie wskazuje, że nie jest to moment na stosowanie w inwestowaniu strategii dynamicznej, nawet jeśli krótkookresowo przynosi ona zyski.

Niezmiennie podkreślamy – strategia dynamiczna najlepiej sprawdza się na rynku charakteryzującym się długoterminowym trendem wzrostowym. Potwierdzają to wyniki ostatnich 12 miesięcy.

Jak widać w analizowanym okresie strategia dynamiczna nie przyniosłaby zysków, chociaż jej wyniki i tak są lepsze od strategii HODL.

Od decyzji bezpośredniego użytkownika (klienta) zależy, jaką strategię będzie bot wykorzystywał. Decyzja ta winna wynikać z obserwacji zachowania rynku BTC.