sentistocks header logo

Senti-Bot – podsumowanie 2022

Rynek kryptowalut w 2022 roku zanotował duże spadki. Poza wojną czy konsekwencjami COVID-19, dotknęły go także inne wstrząsy, jak upadek LUNA, FTX, Alameda Research czy Celsius. Czy w takiej sytuacji można było jeszcze na tym rynku zarabiać?

Senti-Trading-Bot – skuteczne narzędzie inwestycyjne

Po latach prac naszych analityków i naukowców uruchomiliśmy w 2022 roku narzędzie, które pozwala na skuteczne inwestowanie w Bitcoina. Jest to bot z zaprogramowanymi dwiema strategiami: dynamiczną i  konserwatywną. Aktualnie używana strategia konserwatywna, ta jak pokazują wyniki, sprawdziła się na rynku dotkniętym trendem spadkowym.

Skuteczność narzędzia i strategii prezentuje bot referencyjny. Dodatkowo dla porównania skuteczność bota zestawiono z wydajnością strategii HODL.

W okresie 12 miesięcy 2022 roku bot referencyjny zwiększył wartość zaangażowanego kapitału ze 100% do poziomu 142,7 % – osiągając zysk netto w wysokości 42,7% (zysk z uwzględnieniem prowizji giełdowych). W tym samym okresie w strategii HODL kapitał obniżyłby się z 100% do poziomu 42,4 % odnotowując stratę w wysokości -57,6%.

 

Miesięczne wyniki Senti-Trading-Bot

Efektywność senti-trading-bota w ciągu roku przedstawia wykres zmian w wielkości zaangażowanego kapitału. Odnotować należy fakt, iż w 9 miesiącach bot generował zyski zwiększające poziom zainwestowanego kapitału. Dla porównania – stosując strategię HODL takich miesięcy byłoby zaledwie 5, przy czym w pozostałych miesiącach straty znacznie przewyższałyby poziom możliwych do osiągnięcia zysków.

Analiza zamkniętych pozycji

W okresie 12 miesięcy bot odnotował 109 zamkniętych pozycji (zrealizował 218 zleceń). Stosunek zamkniętych pozycji z zyskiem do pozycji zamkniętych ze stratą jest dodatni i wynosi 1,02. Przy czym średni poziom osiągniętego zysku z zamkniętej pozycji wynosił 1,67% przy stracie -0,35%.

Jak zawsze, trudno przewidzieć, jaki będzie rok 2023 dla rynku kryptowalutowego. Jednak przeważają opinie, że w rozpoczętym roku bitcoin będzie poruszał się w najlepszym razie w trendzie bocznym. Ryzyko bessy i spadku wartości tego instrumentu jest zdecydowanie wyższe niż nadejście hossy. Wszyscy hodlerzy powinni się zastanowić, czy warto trzymać swoje środki w Bitcoinie. Jeżeli stwierdzą, że tak, to w jakiej formie – jako środki zabezpieczone w zimnym portfelu, powrót do waluty fiducjarnej, czy postawienie na konserwatywne zarabianie mimo spadków, na przykład przy użyciu naszego Senti-Trading-Bota.