sentistocks header logo

Sentistocks przewidział wzrost kursu BTC 26 kwietnia 2021

26 kwietnia w godzinach 00:00 – 07:00 UTC doszło do znacznego wzrostu kursu BTC o 8,6%.

Jak można przewidzieć trendy kursu BTC?

W procesie przewidywania trendu kursu BTC jako odnośnika, do którego porównywany jest kierunek i siła trendu przyjmowany jest prosty parametr z analizy technicznej – średnia krocząca kursu close (SMA).

Wykorzystując równocześnie dane z predykcji średniego kursu BTC (AVG) otrzymywane z analizy behawioralnej i dane z średniej kroczącej można z dużą skutecznością zaobserwować momenty zmiany trendu kursu.

Predykcja w interwale 1 godzinnym

(Dane do godzinnych predykcji dostępne są dla traderów współpracujących z Sentimenti).

 

One hour prediction

Do wyraźnego trendu wzrostowego kursu BTC doszło w nocy 26 kwietnia. Spodziewany wzrost widoczny był już w predykcji na godzinę 00:00 sporządzonej o godzinie 23:00 (25 kwietnia). Wykres pokazuje, że w ciągu następnej godziny kurs przekroczy wartość wyznaczaną przez SMA, co oznacza spodziewany trend wzrostowy.  Godzina 23:00 była pierwszą godziną, w której należało zająć długą pozycję w BTC.