sentistocks header logo

Senti-Bot w lipcu 2023

Cieszymy się, że możemy podzielić się z wami rezultatami Senti-Bota za lipiec 2023 roku. Zespół SentiStocks dostarcza narzędzie skoncentrowane na wynikach w dynamicznie zmieniającym się świecie kryptowalut.

Lipiec był przełomowym miesiącem dla Senti-Bota, który teraz działa na strategii CryptoPulse, umożliwiającej przeprowadzanie operacji sell/buy i predykcji co 15 minut, zamiast co pełną godzinę, jak to miało miejsce wcześniej.

Spis treści

[ez-toc]

Wyniki Senti-Bota

Od stycznia systematycznie monitorujemy skuteczność strategii CryptoPulse BTCUSD. Analiza za okres styczeń – lipiec dla zamkniętych pozycji jednoznacznie pokazuje, że wyniki strategii CryptoPulse BTCUSDT (+89%) są znacząco wyższe niż te osiągane przy hodowaniu (+77%).

SentiBot Cryptopulse BTCUSD startegy versus HODL

Podobnie analiza wyników miesięcznych ujawnia przewagę strategii CryptoPulse BTCUSDT nad hodowaniem. Strategia ta skutecznie zabezpieczyła kapitał przed spadkami, jakie wystąpiły przy hodowaniu w maju (-6,9%) i lipcu (-4,1%).

SentiBot Cryptopulse BTCUSD startegy versus HODL profitloss

Wyniki pierwszego klienta komercyjnego

Ponadto przedstawiamy wyniki bota dla naszego pierwszego klienta komercyjnego, który zaczął we wrześniu 2022 roku. Bot działał wtedy na strategii Conservative do czerwca 2023 r., a od 1 lipca korzysta już ze strategii CryptoPulse.

Pod koniec lipca, wyniki w hodowaniu były minimalnie lepsze, co wynikało to głównie ze zbyt wolnej reakcji bota na zmieniające się emocje na rynku. Jednakże, dzięki najnowszej aktualizacji, udało nam się naprawić ten problem. Warto tutaj zaznaczyć, że mimo to przez jedenaście miesięcy bot skutecznie chronił portfel naszego klienta przed nagłymi spadkami kursu BTC takimi, jakie miały miejsce w listopadzie 2022 roku oraz w maju i lipcu 2023 roku.

SentiBot Cryptopulse BTCUSD strategy versus HODL client

Dodatkowo o ochronnym charakterze funkcjonowania bota (niezależnie od wykorzystywanej strategii) zaświadcza wartość maksymalnego drawdownu wynoszącego dla analizowanego okresu -10%, w porównaniu do -29% przy hodlowaniu bitcoina.

SentiBot Cryptopulse BTCUSD strategy versus HODL drawdown client

Wskaźniki efektywności Senti-Bota

Od samego początku podkreślamy, że skuteczność działania Senti-Bota rozpatrywać należy w okresie dłuższym niż jeden, dwa miesiące. W ocenie skuteczności działania narzędzia ważnymi elementami są pomiary takich wskaźników jak:

Drawdown

Drawdown to po prostu największe procentowe obniżenie wartości kapitału od jego najwyższego poziomu. Jest obliczane poprzez porównanie najwyższego dotychczasowego poziomu kapitału z jego obecną wartością.

Jak widać, na poniższym wykresie, strategia ta jeszcze skuteczniej chroni wasz kapitał przed znacznymi stratami. Maksymalny drawdown dla nowej strategii CryptoPulse wyniósł -5%, podczas gdy przy hodowaniu był -21%.

SentiBot Cryptopulse BTCUSD startegy versus HODL drawdown

Profit Factor

Kolejnym miernikiem jest wskaźnik Profit Factor. Współczynnik ten, wykorzystywany do oceny aktywnych strategii inwestycyjnych. Definiowany jest jako suma wartości wszystkich transakcji z zyskiem, podzielona przez sumę wartości wszystkich transakcji zamkniętych ze stratą. Przyjmuje się, że jego wartość powyżej 1,50 jest uważana za wystarczająco dobrą, a powyżej 2,0 za idealną.

Wyniki SentiBota od stycznia do lipca 2023 r. pokazują, że średni zysk z zamkniętych pozycji wyniósł (+1,87%), podczas gdy średnia strata była znacznie niższa (-0,23%).

Profit Factor dla Senti-Bota wynosi na koniec lipca 2023 roku 2,56, co potwierdza wysoką skuteczność SentiBota. (patrz tabela poniżej)

SentiBot Cryptopulse BTCUSD strategy July 2023 summary

Dziękujemy wam za zaufanie i zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!

Zespół SentiStocks