sentistocks header logo

Senti-Bot w czerwcu 2023

Cieszymy się, że możemy podzielić się z wami rezultatami Senti-Bota za październik 2023 roku. Zespół SentiStocks dostarcza narzędzie skoncentrowane na wynikach w dynamicznie zmieniającym się świecie kryptowalut.

Czerwiec był miesiącem pełnym zmian dla Senti-Bota. Zakończyliśmy okres testowania nowej strategii CryptoPulse, która pozwala botowi na przeprowadzanie operacji sell/buy co 15 minut, zamiast jak dotychczas co 1 godzinę.

Table of Contents

Wyniki Senti-Bota

Analiza wyników za ostatnie 12 miesięcy pokazuje, że skuteczność SentiBota ze strategią konserwatywną (+55%) była porównywalna z wynikami hodlowania bitcoina (+55%).

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku hodlowania od lipca do listopada 2022 roku notowane były znaczące miesięczne spadki przekraczające w listopadzie nawet -15%. Dla porównania na koniec tego okresu Senti-Bot wygenerował dla was zysk 14%.

Drawdown

Dodatkowo, skuteczność strategii konserwatywnej doskonale ilustruje pomiar wskaźnika drawdown. Można zauważyć, że przez cały analizowany okres strategia ta skutecznie chroniła wasz kapitał przed znaczącymi stratami. Wystarczy wspomnieć, że maksymalny drawdown dla strategii konserwatywnej wyniósł -14%, podczas gdy dla hodlowania sięgał aż -34%.

Profit Factor

Wyniki osiągnięte przez Senti-Bota w ciągu 12 miesięcy były imponujące, ze średnim poziomem zysku z zamkniętych pozycji wynoszącym +2,86%, co zdecydowanie przewyższało średni poziom strat (-0,57%). Profit factor na koniec czerwca 2023 roku wyniósł 1,65, co jest uznawane za dobry wynik.

Nowa wersja Senti-Bota

W czerwcu zakończono testy nowej strategii CryptoPulse BTCUSDT, która pozwala na częstsze operacje sell/buy co 15 minut. Testy za okres styczeń – czerwiec 2023 wykazały, że zaktualizowana wersja bota z nową strategią pozwala na znaczne zwiększenie zarówno ilości zamykanych pozycji, jak i ich zyskowności. Od 1 lipca wszystkie boty uruchamiane dla klientów będą działać na podstawie nowej strategii CryptoPluse BTCUSDT.

Zwiększona zyskowność

Zwiększona częstotliwość zawieranych pozycji pozwala szybciej reagować na zmieniające się emocje na rynku, przez co skuteczniej wyłapywać okazje, które się pojawiają, co przekłada się na wzrost zyskowności Senti-Bota do aż 90% od początku roku.

Jak można zauważyć, zwiększona responsywność bota skutkuje tym, że od początku roku nie było ani jednego miesiąca, który przyniósłby stratę.

Zwiększone bezpieczeństwo kapitału

Szybsza reakcja na zmiany w emocjach na rynku umożliwia głównie skuteczniejsze zabezpieczenie waszego kapitału. Maksymalny drawdown dla nowej strategii CryptoPulse spadł do -5%, w porównaniu z -14% dla strategii Konserwatywnej oraz -33% dla hodlowania bitcoina.

Zwiększona ilość zamykanych pozycji

Nowa strategia CryptoPulse generuje około 40% więcej transakcji na rynku. Wyniki tej nowej strategii SentiBota pokazują, że średni zysk z zamkniętych pozycji wyniósł (+1,92%), podczas gdy średnia strata była znacznie niższa (-0,24%). W rezultacie wskaźnik efektywności portfela profit factor poprawił się z 1,65 na 2,66.

Dziękujemy wam za zaufanie i zachęcamy do śledzenia wyników Senti-Bota w kolejnych miesiącach!

Zespół SentiStock