sentistocks header logo
Piotr Białowąs

Piotr Białowąs

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej. Od kilkunastu lat współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi doradcze i inwestycyjne na rynku kapitałowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyka w organach nadzorczych spółek publicznych i prywatnych oraz komitetów inwestycyjnych IOB. Doświadczenie w business developmencie spółek z sektora OZE (offshore wind, PV). Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Członek Sądu Koleżeńskiego przy Polsko-Rumuńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.