sentistocks header logo
dr inż Jan Kocoń

Ph.D. Jan Kocoń

Specjalista w zakresie inżynierii języka naturalnego następujących obszarach badawczych: wydobywanie informacji z tekstu, analiza wydźwięku oraz klasyfikacja dokumentów z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest członkiem Grupy Technologii Językowych G4.19, która współtworzy konsorcjum CLARIN-PL.

W projekcie SENTIMENTI odpowiada za dobór jednostek leksykalnych ze Słowosieci, kontakt z grupą lingwistów tworzących ich opisy oraz za tworzenie rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe (w tym głębokie uczenie) do automatycznej oceny emotywnej tekstu.