sentistocks header logo
Grzegorz Stefański

Grzegorz Stefański

CFO

Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stażysta w Institut Francais de Gestion w zakresie strategicznego zarządzania firmami.

Wieloletni pracownik sektora finansowego i produkcyjnego. Pełnił między innymi funkcje wiceprezesa zarządu w Banku Staropolskim S.A. i w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. a także dyrektora finansowego – członka zarządu w Zielonogórskich Fabrykach Mebli ZEFAM S.A.

Twórca autorskich programów do diagnoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. W przeszłości wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (finanse i zarządzanie strategiczne).

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.