Połączenie Senti-Bota z kontem Binance

1. Przygotowanie konta Binance
 1. Konto musi być w pełni zweryfikowane,
 2. Należy otworzyć i zasilić konto USDⓈ-M Futures Perpetual w USDT (dodatkowe wyjaśnienia tutaj oraz tutaj).
  1. W tym celu musimy zakupić USDT na naszym koncie głównym (np. płacąc za nie kartą), którymi będziemy mogli zasilić konto Futures. Sugerowana minimalna kwota zasilenia powinna wystarczyć na zakup co najmniej 0,001 BTC lub odpowiednik w USDT (na moment pisania instrukcji).
 3. Zmieniamy ustawienia dźwigni finansowej dla tego konta (domyślnie jest ustawiony x20, bot na ten moment wymaga x1)
2. Wygenerowanie kluczy API

Aby bot mógł zarządzać kontem potrzebuje (1) klucz API (API Key) wraz z (2) kluczem Secret Key (klucz ten jest widoczny tylko podczas tworzenia dostępu API, po jego utracie całą procedurę trzeba przejść na nowo). Oba klucze można wygenerować zgodnie z instrukcją oraz z następującymi ustawieniami:

3. Przekazanie kluczy API

Wygenerowaną parę kluczy przekaż nam w poniższym formularzu:

 

  4. Ustawienia opcjonalne
  Przewalutowanie do USDT

  Z niewiadomych powodów po stronie Binance ważne jest, aby bot zainicjował pierwszą transakcję poprzez USDT. Dlatego, jeżeli masz na koncie podpiętym do bota BTC, przewalutuj je do USDT. Ta operacja nie jest obarczona prowizją.

  One Way Mode / Hedge Mode

  Bezpieczeństwo

  Dostęp bota do konta jest ograniczony wyłącznie do opcji Futures, na których bot dokonuje transakcji. Przy wskazanych ustawieniach nie jest możliwa wypłata środków, pożyczki, transfery i inne formy ingerencji w konto użytkownika i w jego portfel. Dodatkowo dostęp jest ograniczony do konkretnego (wskazanego – 116.202.86.213) adresu IP naszych serwerów, na których jest zainstalowany bot.

  Ważne informacje
  • Poprzez wygenerowanie i przekazanie kluczy do API Binance, spółce Sentimenti Sp. z o.o., wyrażasz zgodę na wzięcie udziału w testach SentiBot. Spółka Sentimenti Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby SentiBot był wolny od błędów i generował możliwie najlepszy wyniki, jednak całe ryzyko związane z podpięciem bota do konta spoczywa na właścicielu konta, a spółka Sentimenti Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody spowodowane użyciem bota na koncie użytkownika.
  • Na koncie Futures, do którego jest podpięty SentiBot nie można wykonywać żadnych ręcznych operacji niezwiązanych z parą walutową, na której gra bot. Czyli nie powinno się grać np. na parze ETH/USDT lub innej niż aktualna obsługiwana przez bota.
  • Wykonywanie operacji na parze, na której gra bot powinno być ograniczone do sytuacji absolutnie wyjątkowych – inaczej bot nie osiągnie swojej zakładanej efektywności.
  • Warto pamiętać, że wszystkie operacje na giełdach kryptowalut (w tym Binance) są obciążone prowizjami. W przypadku wpłaty środków trzeba liczyć się z tym, że ich wypłata również będzie obciążona odpowiednią prowizją.
  Rezygnacja z usługi

  Jeżeli chcesz zrezygnować z naszej usługi, zaloguj się do swojego konta i zmień ustawienia subskrypcji.